Dikeforglemmegei


Latinsk navn: Myosotis laxa ssp. caespitosa
Familie: Rubladfamilien (Boraginaceae)
Blomsterfarge: lyseblå/rosa/fiolett
Blomstringstid: juni-august
Kjennetegn: 10-40cm. Griffel kortere enn beger. Beger smale utstående fliker
Voksesteder: fuktig jord, strender, myr, dammer, grøfter, fukteng, sumpskog
Google: Dikeforglemmegei

Random image

Popular tags