Åkerstemorsblom

Latinsk navn: Viola arvensis
Familie: Fiolfamilien (Violaceae)
Farge: kremkvit (hvit) / gul
Info: åpen mark, åker, berggrunn, hager, jordheuger, grustak, ruderatmark
Sted/Kommune/Fylke: Adalstjern, Horten, Vestfold
Dato: 01.08.2009Google: Åkerstemorsblom

Random image

Popular tags

View more information