Åkerstemorsblom

Latinsk navn: Viola arvensis
Familie: Fiolfamilien (Violaceae)
Farge: kremkvit (hvit) / gul
Info: åpen mark, åker, berggrunn, hager, jordheuger, grustak, ruderatmark
Sted/Kommune/Fylke: Hortensveien, Tønsberg, Vestfold
Dato: 04.09.2010Google: Åkerstemorsblom

Random image

Popular tags

View more information