Åkerstemorsblom

Latinsk navn: Viola arvensis
Familie: Fiolfamilien (Violaceae)
Farge: kremkvit (hvit) / gul
Info: åpen mark, åker, berggrunn, hager, jordheuger, grustak, ruderatmark

Google: Åkerstemorsblom

Random image

Popular tags