Vårpengeurt


Latinsk navn: Noccaea caerulescens
Familie: Korsblomstfamilien (Brassicaceae)
Blomsterfarge: Kvit(hvit)
Blomstringstid: april-mai
Kjennetegn: Tett bladrosett, stengel uten greiner. En av de første blomstene på våren
Voksesteder: åpen kalkfattig grasmark, plener, enger, beitemark, parker, veikanter, grustak
Google: Vårpengeurt

Random image

Popular tags