Mursennep

Latinsk navn: Diplotaxis muralis
Familie: Korsblomstfamilien (Brassicaceae)
Farge: Gul
Info: Skjelden, tørr og næringsrik jord, havner, ruderatmark, jernbanetomter, grussøkk, havstrand

Google: Mursennep

Random image

Popular tags