Kjempesoleie

Latinsk navn: Ranunculus lingua

Familie: Soleiefamilien (Ranunculaceae)

Farge: Gul

Info: næringsrike vann, dammer, elver, skogsmyr, grøfterGoogle: Kjempesoleie

Random image

Popular tags