Geitrams


Latinsk navn: Epilobium augustifolium
Familie: Mjølkefamilien (Oenotheraceae)
Blomsterfarge: Rødfiolette, rosa, iblant blekrøde eller kvite
Blomstringstid: Juli - August
Kjennetegn: 30-200cm
Voksesteder: åpen, frisk, notrogenrik mark, hogdtfelt, brannfelt, veikanter, dyber, hei, åpen skog, bergskrenter, rasmark, brakkåker
Google: Geitrams

Sted/Kommune/Fylke: Bringebærveien, Levanger, Nord-Trøndelag
Dato: 18.07.2003

Random image

Popular tags

View more information