Geitrams


Latinsk navn: Epilobium augustifolium
Familie: Mjølkefamilien (Oenotheraceae)
Blomsterfarge: Rødfiolette, rosa, iblant blekrøde eller kvite
Blomstringstid: Juli - August
Kjennetegn: 30-200cm
Voksesteder: åpen, frisk, nitrogenrik mark, hogdtfelt, brannfelt, veikanter, dyber, hei, åpen skog, bergskrenter, rasmark, brakkåker
Google: Geitrams

Random image

Popular tags