Gaukesyre


Latinsk navn: Oxalis acetosella
Familie: Gjøksyrefamilien (Oxalidaceae)
Blomsterfarge: Kvit med lilla årer. Skjelden rosa eller rødlilla
Blomstringstid: April - Juni
Kjennetegn: 5-10cm
Voksesteder: frisk, fuktig, skyggefull, næringsrik mark, granskog, løvskog, innmark, bryn, oresump, ravner
Google: Gaukesyre

Random image

Popular tags