Fuglevikke


Latinsk navn:Vicia cracca
Familie: Erteblomstfamilien (Fabaceae)
Blomsterfarge: Blå, lilla, blåfiolett
Blomstringstid: juni-august
Kjennetegn: 20-100cm. Blad klengende, lansettformete småblad, blomsterklase med 10-30 blomster.
Voksesteder: Vanlig, veikanter, beitemark, bryn, skog, hager, strender, kratt, grustak, jernbamevoller, ruderatmark
Google: Fuglevikke

Random image

Popular tags