Fjellforglemmegei


Latinsk navn: Myosotis decumbens
Familie: Rubladfamilien (Boraginaceae)
Blomsterfarge: lyseblå, lilla, rosa, kvit/hvit
Blomstringstid: mai-juni
Kjennetegn: 15-40cm. Begerettydlig kortere enn kronrøret
Voksesteder: fuktig, næringsrik, vierkratt, rasmark, bekkekanter, kildedrag, sumpskog, frodig fjellbjørkeskog
Google: Fjellforglemmegei

Sted/Kommune/Fylke: Austmannalia(E134), Odda, Hordaland
Dato: 13.06.2011

Random image

Popular tags

View more information