Brunrot


Latinsk navn: Scrophularia nodosa
Familie: Maskeblomstfamilien (Scrophulariaceae)
Blomsterfarge: grønn, fiolettbrun overleppe
Blomstringstid: juni-august
Kjennetegn: 30-100cm. Stengel med skarpe kanter. Lamg blomsterstand
Voksesteder: Nitrogenrik moldjord, strender, skogbryn, småskog, bekkekløfter, åkerholmer, grøfter, veikanter, ruderatmark
Google: Brunrot

Sted/Kommune/Fylke: Damgata, Horten, Vestfold
Dato: 22.01.2012

Random image

Popular tags

View more information