Brønnkarse


Latinsk navn: Rorippa palustris
Familie: Korsblomstfamilien (Brassicaceae)
Blomsterfarge: gul
Blomstringstid: juni-sepember
Kjennetegn: 10-60cm. Små blomster, blad med 2-8 par fliker
Voksesteder: Næringsrik jord, strender, fukteng, grøfter, åkerkanter, jernbanevoller, veikanter, tipper, ruderatmark
Google: Brønnkarse

Random image

Popular tags