Berggull


Latinsk navn: Erysimum strictum
Familie: Korsblomstfamilien (Brassicaceae)
Blomsterfarge: Gul
Blomstringstid: juni-juli
Kjennetegn: 30-100cm, Blad ofte spredt tannete
Voksesteder: åpen, tørr, næringsrik, grudjord, løvkratt, urer, bergvegger, havstrand, jernbaner, ruderatmark
Google: Berggull

Random image

Popular tags