BallblomLatinsk navn: Trollius europaeus

Familie: Soleiefamilien (Ranunculaceae)

Blomsterfarge: Gul

Blomstringstid: mai-juli

Kjennetegn: 20-70cm, Stengel ugreinet, snau

Voksesteder: fuktig, kalk, næringsrik jord, eng, frodig skog, vassdrag, vierkratt, veikanter. Også dyrket

Google: BallblomSted/Kommune/Fylke: Åmåtdalsvegen, Seljord, Telemark

Dato: 07.06.2010

Random image

Popular tags

View more information