Blåmeis


Latinsk navn: Cyanistes caeruleus
Info: Blåmeisa ligner på kjøttmeisa, men er tydelig mindre og gjennomgående mer intenst blå. De viktigste forskjellene i utseende finner vi i hodet: Den er blå på issen og har en svart strek fra nebbet gjennom øyet og bak i nakken
Biotop: Blåmeisen er utbredt nord til Narvik, og er sjelden i våre to nordligste fylker. Den forekommer riktignok fast i Tromsøområdet, om enn i lave antall.Den lever i løv- og blandingsskog, parker og hager. Om våren og sommeren holder den til i skoger med eldre trær slik at den finner egnede reirplasser i hull og sprekker

Google: Blåmeis

Random image

Popular tags

View more information